Firma ENERGOREM posiada uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego
Nr UC-2-21-N/1-29 do naprawy:
  • kotłów parowych
  • kotłów wodnych
  • stałych zbiorników ciśnieniowych rurociągów   parowych
  • zbiorników bez- i niskociśnieniowych na   materiały żrące i trujące

    Od jesieni 2004 roku firma poszerzyła zakres swoich usług o działalność handlową .

    W swojej ofercie proponuje wykonawstwo i montaż odżużlaczy